Skala Kalirachi Beach, Thasos: 40.712885, 24.533999